Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Nieuws

Contributies seizoen 2016-2017

19-7
Het seizoen 2015/2016 is alweer ten einde en we zijn allemaal toe aan vakantie. Als hockeyclub zijn we echter al weer een tijdje bezig met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een belangrijk aspect hiervan is de bepaling en het innen van de contributie voor het komende seizoen. Vorig seizoen hebben wij een verhoging boven de indexatie doorgevoerd om (onder andere) de kwaliteit van onze trainingen te kunnen verbeteren. Dit seizoen kunnen we, mede door de komst van het vijfde veld, volstaan met uitsluitend de CBS indexering op de contributie.

Dit houdt in dat de contributies stijgen met 2,2%. Voor de trimmers hebben we hierop een uitzondering gemaakt. We hebben moeten constateren dat de kosten/baten (vooral door onderbezetting in de trainersstaf) niet geheel in verhouding waren, daarom zal voor de trimmers sprake zijn van een verlaging van € 3 (in plaats van een stijging van € 3, derhalve een verlaging van € 6). Op de website bij het lidmaatschap is de tabel met de vernieuwde contributies opgenomen, hierin kun je zien wat dit voor jouw contributie betekent.

Aangezien we uitsluitend een verhoging van de contributie conform de indexering doorvoeren is geen voorafgaand akkoord van de Algemene Ledenvergadering (ALV) vereist. Om onze plannen rondom de verbouw van het clubhuis te realiseren zullen wij het incasso moment van de contributie vervroegen. We zullen daarom de incassering in september plaats laten vinden zodat er voldoende liquide middelen aanwezig zijn om de verbouwing van ons clubhuis te gaan financieren.

We wensen jullie een fijne vakantie en zien jullie graag terug in het nieuwe seizoen!

Namens het bestuur,

Davy van der Veeken