Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Nieuws

Geluk bij ongeluk veld 1

Nieuws afbeelding 14-3
Vrijdag kregen we bericht dat de aanleg van ons veld 1 is stopgezet vanwege problemen met de tussenlaag. Extra geduld dus, maar binnenkort wel een beter veld. Een geluk bij een ongeluk.

De afgelopen week heeft het hard gewaaid en flink geregend. Die weersomstandigheden hebben ertoe geleid dat er steeds meer oneffenheden ontstonden dwars op de richting van de mat. Als gevolg hiervan kon de aannemer geen garantie geven voor een strakke mat de komende jaren, juist dé reden waarom de gemeente veld 1 nu vervangt. Uiteindelijk heeft de gemeente dan ook in samenspraak met de aannemer besloten om de aanleg tijdelijk stop te zetten. De gemeente heeft de aannemer gevraagd te kijken wat voor mogelijkheden er zijn om een nieuwe tussenlaag te gebruiken in plaats van de oude opnieuw te gebruiken. Zodra hier duidelijkheid over is horen wij meer over de planning van de gemeente. 
 
Vertraging
Concreet betekent dit een onvoorziene vertraging van de aanleg van de nieuwe bovenlaag van veld 1. We kunnen op dit moment nog niet zeggen hoe lang deze vertraging gaat duren, de nieuwe opleverdatum hangt vooral af van de beschikbaarheid van die nieuwe tussenlaag. De komende week is hier intensief overleg over tussen alle betrokken partijen, met als uiteindelijk doel de vertraging tot een minimum te beperken zonder concessies te doen aan de kwaliteit.

Flexibiliteit
Dit vraagt in deze toch al lastige coronaperiode wederom flexibiliteit van al onze leden. Alle jeugdleden zouden vanaf maandag 15 maart namelijk weer 2x per week gaan trainen. Door deze onvoorziene situatie is dit echter niet volledig haalbaar omdat we de capaciteit moeten verdelen over 4 in plaats van 5 velden en de avondklok nog steeds van toepassing is.
 
Familieclub
MHC Rosmalen is een echte familieclub waarbij iedereen altijd thuis geeft, in goede, maar ook in minder goede tijden. Vanuit die gedachte hebben we - na ruggespraak met diverse betrokken commissies - als bestuur besloten om deze tegenslag als eenheid te dragen. Dat betekent dat we van alle jeugdteams -mini’s, breedte en prestatie- een offer vragen. De jeugdteams delen we de komende weken dan ook flexibel in, waarbij een team de ene week 1x per week en de andere twee weken 2x per week kan trainen. Alleen op deze manier kunnen we iedereen in deze lastige tijden toch een zo optimaal mogelijk programma aanbieden. 

Trainingsschema 
De trainingscommissie maakt momenteel overuren om het zoveelste aangepaste trainingsschema op te stellen. Dit is gegeven de huidige omstandigheden een zeer complexe puzzel die zij toch iedere keer weer klaren, waarvoor hulde! De gedetailleerde indeling volgt een dezer dagen op de website, gebaseerd op het schema in de bijlage.

Onderlinge wedstrijden
Naast het trainingsprogramma hebben we ook een programma voor onderlinge wedstrijden samengesteld. Dit programma loopt tot en met week 12 en staat komende week in LISA. Ook hier gaan we uit van het samen dragen van de lusten en de lasten. We hebben geprobeerd om het schema binnen de mogelijkheden steeds zo uitdagend mogelijk in te richten. We doen een beroep op jullie begrip wanneer je een keer op een vroeg tijdstip bent ingedeeld of wanneer je een wedstrijd op een zandveld moet spelen. We kunnen onmogelijk rekening houden met alle individuele wensen en voorkeuren, maar we hebben uiteraard ons uiterste best gedaan om het zo eerlijk mogelijk te verdelen. Het is dan ook overbodig om te melden dat het geen zin heeft om contact op te nemen met de planning om ingedeeld te worden op een andere dag, tijdstip of veld. Dit heeft immers verregaande consequenties voor de rest van de planning. 

Grote rol vrijwilligers
Er zijn heel veel vrijwilligers die op de achtergrond, week in week uit, heel veel tijd en energie steken in het faciliteren van een zo gevarieerd mogelijk hockeyaanbod voor onze leden. Je ziet ze misschien niet altijd, maar zonder al deze vrijwilligers zouden we niet in staat zijn om onze vereniging door deze COVID-19 pandemie te laveren. Een grote blijk van waardering en een welgemeend dankwoord aan al deze vrijwilligers is dan ook zeer op zijn plaats!

Begrip
Zoals we dit bericht begonnen: het is wellicht een geluk bij een ongeluk. Gelukkig is de competitie nog niet begonnen. Gelukkig zijn de oneffenheden in de tussenlaag van veld 1 nu ontdekt en niet over zes maanden wanneer het veld zou zijn opgeleverd. Maar het meest gelukkig zijn we met jou als lid, omdat je ondanks alle uitdagingen die deze COVID-19 pandemie met zich meebrengt nog steeds altijd thuis geeft en keer op keer begrip hebt voor de situatie. Namens het bestuur: dankjewel hiervoor! Hou nog even vol, samen gaan we naar betere tijden!

Bijlage