Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Algemeen

Stop pesten: het is niet grappig!

17-3 Een veilige hockeyomgeving voor iedereen

In hockeyend Nederland zijn er regelmatig meldingen over pestgedrag binnen de vereniging en/of het hockeyteam. Helaas komt dit ook voor bij MHC Rosmalen. We nemen als bestuur alle meldingen serieus. Een laagdrempelige manier om pestgedrag te melden, zonder direct het bestuur erbij te betrekken, is een melding te maken bij onze vertrouwenscontactpersonen via [email protected]. Zij zullen je te woord staan en met raad bijstaan. 
 
Wat doen MHC Rosmalen en de KNHB?
De KNHB heeft een deskundige gevraagd een ‘pestprotocol’ op te stellen. MHC Rosmalen onderschrijft dit protocol: ”Pesten op de Hockeyclub, wat kun je doen?”. Dit document vind je hier:
https://www.knhb.nl/app/uploads/2017/01/Pesten-op-de-hockeyclub-1.pdf 
Dit protocol geeft achtergrondinformatie over wat pesten eigenlijk is (inclusief nieuwe vormen van pesten), over een aanpak tegen pesten en over de begeleiding aan de verschillende partijen die bij het pesten zijn betrokken. Maak pesten bespreekbaar want bij MHC Rosmalen willen we dat iedereen zich #altijdthuis voelt.
 
Maar wat is nu pesten en wat niet?
Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk: nu eens is de één ‘het lijdend voorwerp’ en dan weer de ander. Bij plagen is er sprake van een incident. Vaak is het een kwestie van elkaar voor de gek houden. Bij plagen loopt de geplaagde geen blijvende psychische en/of fysieke schade op en is meestal in staat om zich te verweren.

Pesten heeft een aantal duidelijke kenmerken:
  • Pesten gebeurt opzettelijk;
  • pesten is bedoeld om schade toe te brengen (fysiek, materieel of mentaal);
  • bij pesten is er altijd sprake van ongelijke machtsverhoudingen (fysiek of verbaal sterkere personen kiezen minder weerbare personen als slachtoffer);
  • pesten gebeurt systematisch;
  • pesten houdt niet vanzelf op, maar wordt eerder erger als er niet wordt ingegrepen;
  • pesten is van alle tijden en komt in alle groepen en culturen voor. Het is dus een typisch menselijke ondeugd die altijd verborgen aanwezig is en steeds weer de kop kan opsteken.
Bij het aanpakken van pestgedrag kijken we naar de pester, de gepeste en het team. Juist het team kan een rol spelen bij het tegengaan van pestgedrag in de toekomst. Naast begeleiding kan het voorkomen dat we als vereniging moeten overgaan tot sancties. Bij jeugdspelers zullen in ieder geval altijd de ouders betrokken worden.
 
Welk gedrag we binnen onze vereniging wel wenselijk achten, hebben we in onze gedragscode opgenomen: https://mhcrosmalen.nl/files/library/omgangs%20en%20gedragsregels.pdf

Mocht je interesse hebben om ons team van vertrouwenscontactpersonen te versterken, meld je dan aan via [email protected]