Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Nieuws

Teamindeling jeugd 2024-2025

9-6

Teamindelingen seizoen 2024-2025

Het einde van het seizoen is weer in zicht. Dat betekent voor de vrijwilligers van de Technische Commissie (TC) dat er hard gewerkt wordt. Wij zijn druk bezig geweest met de teamindeling van breedte- en prestatieteams voor het volgend seizoen, maar ook het organiseren van trainers en coaches, materialen en nog veel meer. Omdat de indeling van nieuwe teams altijd een spannende periode is voor kinderen én ouders, nemen we je graag mee in het proces.

 

Evaluatie huidige teams

Het proces begint met de evaluatie van de huidige teams en spelers vanuit de lijncoördinatoren-breedte. Zij leveren  samen met de coaches en trainers waardevolle informatie over de prestatie, vaardigheden en ontwikkeling van de spelers van het afgelopen seizoen. Zij kennen namelijk de spelers goed en hebben inzicht in sterke, zwakke en ontwikkelpunten. Deze bevindingen worden twee keer per jaar ingevuld in een ontwikkelformulier.  Zo wordt er het hele jaar door gekeken naar de ontwikkeling van de individuele speler. 

 

De lijncoördinatoren organiseren dan ook in een seizoen twee overlegmomenten met de coaches en trainers om alle inzichten en aanbevelingen te bespreken. We luisteren naar de feedback en aanbevelingen en proberen hier rekening mee te houden bij het maken van de teamindeling. De teamindeling van de breedte-teams wordt uiteindelijk door de lijncoördinatoren-breedte teams gemaakt.

 

Wanneer er spelers/speelsters uitblinken in een team, dan worden deze kenbaar gemaakt aan de lijncoördinator-prestatie van de betreffende lijn.

 

Het selecteren voor prestatieteams

Met een team van onafhankelijke vrijwilligers met hockeyervaring worden diverse wedstrijden en trainingen bijgewoond om te kijken naar jongens en meisjes, die zijn voorgedragen voor een prestatieteam. Door de beoordelingen van trainers en coaches, de aanbevelingen van de lijncoördinatoren* en het kijken naar de diverse spelmomenten, is er aan het einde van het seizoen een goed beeld van deze spelers. Op basis hiervan worden spelers ingedeeld voor de selectietrainingen. Selectietrainingen kunnen plaatsvinden in juni vanaf MJO14. Voor MJO12 vindt er geen selectie plaats.

 

In sommige gevallen is het houden van selectietrainingen niet nodig. Ook dit jaar zijn de jongensteams ingedeeld zonder aanvullende selectietrainingen. Ook de prestatieteams van MO18 zijn ingedeeld op basis van eerdere bevindingen en gesprekken met trainers en coaches en potentiële speelsters voor MO18-1, zonder dat er selectietrainingen hoeven plaats te vinden. 

 

Opleidingsteams (MO14-3, MO16-3 & MO18-2)

Afgelopen jaar hebben we gewerkt met opleidingsteams. Dit jaar zien we daar vanaf. MO14-3 en MO16-3 en MO18-2 blijven wel onder prestatie vallen. Het aantal prestatieteams en opleidingsteams wordt per seizoen en per lijn opnieuw bekeken door de TC.  

 

Teamindeling

Hockey is leuk en daarom is het belangrijk dat spelers zich thuis voelen in hun team en gemotiveerd zijn om zich verder te ontwikkelen. Het streven vanuit de TC  is evenwichtige en competitieve teams. Waar ieder kind zich kan ontwikkelen of doorgroeien op zijn of haar eigen niveau.

 

Het maken van de teamindeling is een complex proces. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische vaardigheden van een speler, maar ook naar teamdynamiek. Daarnaast zijn wij ook afhankelijk van het aantal spelers per lijn, het aantal te formeren teams en wellicht individuele wensen. Wanneer het aantal spelers per lijn minimaal is, kan besloten worden dat er geen selectie zal plaatsvinden. Kortom: een puzzel met veel stukjes. Het uiteindelijke besluit voor de teamindeling ligt dan ook bij de TC.

 

Publicatie teamindeling 2024/2025

De teamindeling van de jeugd (O18, O16 en O14) wordt via de website van MHC Rosmalen bekendgemaakt. Ook worden de selectieteams gepubliceerd met bijbehorende data en tijden waarop de selectietrainingen plaatsvinden. Hiervoor wordt geen aanvullende persoonlijke uitnodiging verzonden. 

 

De selectietrainingen zullen onder zo normaal mogelijke omstandigheden plaatsvinden, gegeven door eigen trainers van hockeyclub MHC Rosmalen. De inhoud van deze training wordt voorbereid en begeleid door de TC (trainingsstof, briefing beoordelaars en instructie trainers). 

 

Helaas is een uitnodiging voor deelname aan de selecties geen garantie op  een plaats in een van de prestatieteams. Het is fijn als ouders dit vooraf bespreken met de kinderen, die deelnemen aan de selectietrainingen om ze zo voor te bereiden op een mogelijke teleurstelling. 

 

De teamindeling van de jongste jeugd en O12 en senioren  wordt op 16 juni via de website van MHC Rosmalen bekendgemaakt.

 

Afronding seizoen 2023 en start 2024

Vanaf 10 juni vinden de selectietrainingen plaats, op de huidige tijdstippen van de betreffende teams. De overige teams mogen, als er behoefte voor is,  trainen en kan worden aangevraagd bij de technisch coördinatoren (door een mail te sturen aan technischcoordinator@ mhcrosmalen.nl), waarbij er zelf trainers en materiaal geregeld moeten worden. 


We willen onze lijncoördinatoren, onafhankelijke derden, coaches, trainers en alle andere betrokkenen bedanken voor hun inzet en bijdrage aan het proces van de teamindelingen.

 

Vragen?

Mochten er nog behoefte hebben aan een persoonlijke toelichting op de team indeling, neem dan contact op met de desbetreffende lijncoördinatoren, dit kan per mail:


Breedte teams: [email protected]

Selectie en opleidingsteams: [email protected]

Jongenssteams: [email protected]


Met sportieve groet,

 

De Technische commissie MHC Rosmalen

 

* Veel betrokken vrijwilligers zijn ook ouder. Binnen MHC Rosmalen heeft de TC gesteld dat een  ouder nooit zijn of haar eigen kind beoordeelt. We hanteren hier dan ook het vierogenprincipe, waarbij ouders een stapje terug doen wanneer het over de prestaties van het eigen kind gaat. 

 

 

 

 

Bijlage