Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Algemeen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Nieuws afbeelding 17-9

Hierbij nodigt het bestuur van MHC Rosmalen u uit voor de Algemene Ledenvergadering die plaats zal vinden op maandag 2 oktober 2017 om 20.00 uur in het clubhuis van MHC Rosmalen. De agenda en de daarbij behorende stukken treft u hieronder als bijlagen aan.

Volledigheidshalve attendeert het bestuur u nog op het volgende. In de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2012 is besloten, dat alle commissieleden zoals genoemd op de website van MHC Rosmalen, onderdeel "Organisatie” die geen spelend lid zijn, lid van de vereniging zullen zijn en daarmee stemrecht hebben tijdens de Algemene ledenvergadering. Ook deze personen worden uitdrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn.

Wij hopen van harte u te mogen begroeten.

Bestuur MHC Rosmalen

Agenda

Bijlage