Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
App

Reminder Vanavond 2 november ALV

2-11

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering MHC Rosmalen

Hierbij nodigt het bestuur van MHC Rosmalen u uit voor de Algemene Ledenvergadering die plaats zal vinden opmaandag 2 november 2015 om 20.00 uur in het clubhuisvan MHC Rosmalen.
In de bijlage vindt u de agenda.

Kunt u niet aanwezig zijn? Een volmacht staat op de site: www.mhcr.nl 

 

Volledigheidshalve attendeert het bestuur u nog op het volgende. In de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2012 is besloten, dat alle commissieleden zoals genoemd op de website van MHC Rosmalen, onderdeel "Organisatieā€ die geen spelend lid zijn, lid van de vereniging zullen zijn en daarmee stemrecht hebben tijdens de Algemene ledenvergadering. Ook deze personen worden uitdrukkelijk uitgenodigd aanwezig te zijn.

 

Wij hopen van harte u te mogen begroeten.

 

Namens het bestuur van MHC Rosmalen,

 

Erik van Peursem

Secretaris

 

Bijlage