Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Algemeen

C2 en D2 naar prestatiecommissie

Nieuws afbeelding 17-5

Vanaf komend seizoen is de prestatiecommissie van MHC Rosmalen verantwoordelijk voor de C2- en D2-jeugd. Daarmee willen we deze teams beter laten aansluiten bij de C1 en D1.

Afgelopen jaar hebben we een pilot ingezet waarbij de 2e lijn van onze D-en C-jeugd onder verantwoordelijkheid van de prestatiecommissie viel. Concreet betekende dit dat:
- Deze teams zo veel mogelijk speelden op een waterveld (trainingen en wedstrijden)
- Leden van de teams deelnamen aan de specialistentraining
- Leden van de teams deelnamen aan de looptraining
- Trainers van de teams naar kwaliteit/ontwikkeling zijn ingedeeld, waardoor kosten voor begeleiding zijn toegenomen
- Monitoring, scouting en evaluatie van team en begeleiding is gedaan door lijncoƶrdinatoren van de prestatiecommissie

Positief
Deze pilot is de afgelopen maanden uitgebreid geĆ«valueerd in de deelcommissies onder de technische commissie, in de technische commissie zelf en in het bestuur. Ondanks dat we nog verbeterpunten waarnemen, hebben we de pilot en het bijbehorende gedachtegoed positief beoordeeld. Dat betekent dat we de inhoud van de pilot continueren. Daarmee komt de verantwoordelijkheid voor de 2e lijn C-D jeugd bij aanvang van het volgende seizoen structureel in handen van de prestatiecommissie van MHC Rosmalen.

Prestatietoeslag
Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in oktober 2017 heeft het bestuur deze pilot gepresenteerd. Tevens heeft het bestuur gevraagd, om bij positieve waardering van de pilot, een prestatietoeslag in het contributiemodel op te nemen voor spelers van de 2e lijn C-D jeugd. Hier heeft de ALV toestemming voor verleend.

Lager tarief
Nu we de pilot daadwerkelijk in het beleid verankeren, voert het bestuur ook de voorgestelde contributieaanpassing door. We hanteren wel een afwijkend lager tarief als prestatietoeslag, omdat we geen 100% garantie kunnen geven dat de teams altijd op waterveld terecht kunnen. Voor komend seizoen is de toeslag vastgesteld op € 40 per lid indien hij/zij in de 2e lijn van de C-D jeugd speelt.

Vragen over deze beleidswijziging kunt u mailen naar [email protected]