Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
Nieuws

Beleidswijziging hantering peildatum

Nieuws afbeelding 24-3
Afgelopen jaren hanteerde MHC Rosmalen de peildatum van 1 oktober bij de teamindelingen. Komend seizoen krijgen kinderen die tussen 1 oktober tot 1 januari geboren zijn een keuze.

Het oude beleid was in lijn met dat van de meeste hockeyverenigingen. De KNHB geeft ruimte aan de clubs ten aanzien van de hantering van een peildatum van 1 oktober of 1 januari. De TC van MHC Rosmalen heeft de afgelopen maanden de hantering van de peildatum uitgebreid geëvalueerd met verschillende betrokkenen en is samen met het bestuur tot het volgende beleid gekomen:
MHC Rosmalen hanteert de peildatum van 1 oktober met daarbij een mate van flexibiliteit voor de kinderen die tussen 1 oktober tot 1 januari geboren zijn.

Voorkeur
Alle leden (en/of hun ouders) van MHC Rosmalen die tussen 1 oktober en 1 januari geboren zijn krijgen eenmalig de optie aan te geven wat de voorkeur is qua lijn (bijv. 1e jaars C) waarin de speler/speelster wil spelen. Leden/ouders moeten de keuze qua lijn vóór 8 april 2019 aangeven bij de club.
Indien de club geen reactie op deze vraag ontvangt voor 8 april, hanteren we voor het aankomende competitieseizoen de peildatum van 1 oktober.
 
8-tallen
In de aanloop van de seizoenen vanaf 2020-2021 is er een eenmalige keuze voor de leden/ouders bij de overgang van de 8-tallen naar de D-jeugd om de voorkeur van lijn aan te geven. Dit omdat de overgang van 8-tal naar D-jeugd als ingrijpender wordt ervaren dan het doorstromen bij de mini’s en junioren het geval is.

Voorwaarden
Belangrijke voorwaarden en uitgangspunten ten aanzien van de voorkeur die leden/ouders kunnen aangeven indien leden tussen 1 oktober en 1 januari zijn geboren:
- Het betreft in alle gevallen een voorkeur die leden/ouders aangeven. De club zal trachten tegemoet te komen aan de uitgesproken voorkeur, maar geeft geen garanties (het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er incomplete teams ontstaan in een bepaalde lijn en dat is onwenselijk). 
- Het betreft een voorkeur qua lijn. Zoals 1e-jaars of 2e-jaars van een bepaalde categorie als D, C, B, A of doorstroming naar de senioren. 
- Het betreft geen voorkeur voor een specifiek team.
- De keuze is eenmalig en definitief en kan niet worden herzien (om complexiteit bij het samenstellen van de teams te voorkomen). Uitzonderingen hierop kunnen enkel bij de TC aangevraagd worden en zullen door de TC in samenspraak met het bestuur beoordeeld worden.
- Indien je kind "vervroegd” doorgaat naar de C-lijn en graag training wil geven is de bevoegdheid tot training geven ter beoordeling aan de trainingscommissie.
De club is en blijft verantwoordelijk voor de definitieve indeling van de teams en heeft het recht de aangegeven voorkeur niet mee te nemen in de uiteindelijke indeling van de teams.

Vragen?
Mocht je vragen hebben of nadere toelichting nodig hebben, neem dan contact op met de lijncoördinator. Kijk op hier onze website waar jij moet zijn.