Scheidsrechterskaarten

Vernieuwde procedure scheidsrechterskaarten

Met ingang van het seizoen 2009-2010 worden de scheidsrechterspasjes niet langer meer op het bondsbureau geprint, maar is dit uitbesteed aan Unipas. Het bondsbureau blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van dit proces en geldt ook als aanspreekpunt voor de verenigingen. Voor vragen kan altijd een mail worden gestuurd naar[email protected]

Het uitbesteden van de scheidsrechterskaarten heeft als gevolg dat zowel voor de verenigingen als voor het bondsbureau een aantal zaken wijzigt. Voor de verenigingen is het grootste voordeel dat de kaarten na het indienen van de lijst binnen twee weken ontvangen worden. Omdat een groot deel van het proces geautomatiseerd verloopt, is een strakke regie helaas onontkoombaar.

Uitsluitend aanvragen gedaan via de speciale formulier (zie onderaan deze informatie) worden in behandeling genomen. De formulieren dienen in een Excelbestand te worden aangeleverd, omdat automatische en snelle verwerking anders niet mogelijk is. Alle voorgaande formulieren en procedures komen met ingang van 1 september 2009 te vervallen.

In tegenstelling tot de oude pasjes wordt vooralsnog geen pasfoto toegevoegd aan de scheidsrechterskaart. De nieuwe pasjes zijn van een veel steviger formaat dan voorheen en hebben het formaat van een credit card.

De kaarten worden uitsluitend toegestuurd naar het secretariaat van de vereniging. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk. Uiteraard kan het adres wel worden aangepast, maar het is niet zo dat de kaarten steeds naar verschillende adressen binnen een vereniging kunnen worden toegezonden.

Hoe goed we ons best ook zullen doen, ongetwijfeld zullen we nog geconfronteerd worden met kinderziektes. Wij zullen er straks ook alles aan doen om op het bondsbureau (afdeling Arbitrage) en met Unipas eventuele problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Oude en nieuwe nummers
 • Scheidsrechters met bestaande kaartnummers kunnen deze voorlopig gewoon blijven gebruiken. Verenigingen mogen ook kiezen om voor de bestaande scheidsrechters over te stappen op de unieke relatiecode en kunnen een overzichtslijst opvragen via[email protected]
 • Scheidsrechters voorzien van de nieuwe pasjes gebruiken de unieke relatiecode op het wedstrijdformulier waarmee ze bij de KNHB bekend zijn. Dit geldt voor alle soorten scheidsrechters.
Uitslag examen clubscheidsrechter

Vereniging Bondsbureau
Unipas
Excel lijst wordt door de scheidsrechterscommissaris ingevuld. Afdeling Arbitrage controleert de lijst op volledigheid. Unipas ontvangt de lijst en verwerkt 1x per week de gegevens.
Alle kolommen op de lijst moeten worden ingevuld. Als lijst vol is, nieuw formulier gebruiken. De lijst wordt op doorgemaild naar Unipas, de financiële administratie en Sportlink Unipas print de pasjes en stuurt deze naar de verenigingen.
Van groot belang is het verenigingsnummer, omdat dit gekoppeld is aan het adres van de vereniging waar de kaarten naar toe worden gestuurd. De financiële administratie zorgt voor een factuur voor de vereniging.
Het is niet mogelijk om van het standaardadres af te wijken. Sportlink zorgt dat de geslaagden in de systemen worden aangemerkt als bevoegd clubscheidsrechter
De arbitragecoördinator mailt de lijst naar[email protected]

Herexamenkandidaten
Dit proces is gelijk aan de bovenstaande gang van zaken, waarbij een ander formulier wordt gebruikt. Ook in dit geval is het de arbitragecoördinator die verantwoordelijk is voor het insturen van het formulier.

Vervangende scheidsrechterskaarten
Dit proces is in principe gelijk aan de bovenstaande gang van zaken, waarbij een ander formulier voor wordt gebruikt. De verantwoordelijke persoon binnen de vereniging is in dit geval de scheidsrechterscommissaris. In tegenstelling tot de afgelopen jaren is het nu mogelijk om op ieder gewenst ogenblik een vervangende kaart aan te vragen. Echter, niet door de persoon zelf, maar altijd door de scheidsrechterscommissaris.

Kaarten bondsscheidsrechters

ABB-Commissie Bondsbureau
Unipas
Excel lijst wordt door BIO-coördinator of voorzitter ABB-commissie ingevuld. Afdeling Arbitrage controleert de lijst op volledigheid. Unipas ontvangt de lijst en verwerkt 1x per week de gegevens.
Alle kolommen op de lijst moeten worden ingevuld. De lijst wordt doorgemaild naar Unipas. Unipas print de pasjes en stuurt deze naar het bondsbureau
De ABB-Commissie mailt de lijst naar[email protected] Afdeling Arbitrage zorgt voor toezending kaarten en kledingpakket aan ABB-Commissie of individu
ABB-Commissie wijzigt fluitpakket in Sportlink van de geslaagden

Opvragen kaartnummers
Afgelopen seizoen hebben alle verenigingen overzichtslijsten ontvangen met het verzoek om alle leden die in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart als zodanig aan te merken als scheidsrechters. Bij de vereniging en op het bondsbureau geregistreerde scheidsrechters mogen kiezen om hun bestaande (oude) kaartnummers te gebruiken. Indien ze dit nummer kwijt zijn, dan mogen ze ook hun unieke relatiecode gebruiken voor het invullen op het wedstrijdformulier.

Vragen of problemen
Vragen, problemen of klachten kunnen uitsluitend gemaild worden naar:[email protected]De afdeling Arbitrage van de KNHB blijft te allen tijde de contactpersoon voor de verenigingen.

Formulieren
De formulieren kunnen worden gedownload vanwww.knhb» arbitrage » formulieren » overige formulieren
 • Uitslag examen clubscheidsrechters
 • Uitslag HERexamen clubscheidsrechters
 • Aanvraag vervangende kaarten clubscheidsrechters
 • Aanvraag kaarten bondsscheidsrechters

Augustus 2009

Yolande Brada
Hoofd afdeling Arbitrage KNHB


Meeste gestelde vragen vernieuwde procedure scheidsrechterskaarten

Sinds 1 augustus 2009 is er een nieuwe procedure voor aanvraag van scheidsrechterskaarten van kracht. De nieuwe procedure en de bijbehorende formulieren zijn te vinden opwww.knhb.nl/arbitrage.

Tijdens de invoering van de nieuwe procedure blijken er een aantal vragen veelvuldig terug te komen. Hieronder een antwoord op de meest gestelde vragen.

 1. Hoe houden wij onze lijst met scheidsrechters up to date?

U heeft in okt. 2010 een actuele lijst met de scheidsrechters van uw club ontvangen waarin kaartnummer kunnen worden opgezocht.
Deze lijst wordtslechts eenmaligverstrekt. Dit betekent dat u met ingang van 1 november 2010 zelf deze lijst met nieuwe of gestopte scheidsrechters moet bijhouden. De examinator stuurt u per mail een kopie van het uitslagenformulier zodat u na elke cursus de geslaagde personen aan uw overzichtslijst kunt toevoegen.Het formulier is voor uw eigen administratie, want zoals gebruikelijk ontvangen wij van de examinator het origineel van dit uitslagenformulier.

 1. Wat te doen met leden die hun scheidsrechterskaart en/of kaartnummer kwijt zijn?
  Controleer op de overzichtslijst scheidsrechters die u van de KNHB digitaal heeft ontvangen (oktober 2010) of de betreffende persoon als scheidsrechter op de lijst staat. Indien dit het geval is, kunt u voor deze persoon via hetformulier vervangende kaarteneen nieuwe kaart aanvragen. Mocht deze persoon echter niet op de lijst staan, betekent dit dat hij/zij niet of langer dan vijftien jaar geleden een kaart heeft gehaald. Gelet op het aantal regelwijzigingen van de afgelopen jaren dient deze persoon opnieuw een cursus te volgen om zijn spelregelkennis te verbeteren.

 2. Wat te doen met nieuwe leden die zich aanmelden bij uw club en niet beschikken over een scheidsrechterkaart/nummer maar wel beweren deze in het verleden gehaald te hebben?

Uitsluitend voor deze personen kunt u het kaartnummer bij ons opvragen.U dient hiervoor een mail te sturen naar[email protected]met de NAW gegevens éngeboortedatum (verplicht)van de betreffende persoon.Indien deze persoon bij de KNHBnietals scheidsrechter geregistreerd staat, dient deze persoon opnieuw examen te doen. Indien deze persoonwelgeregistreerd staat, kunt u via hetformulier vervangende kaarteneen nieuwe kaart aanvragen. (zie vraag 5). Let op: uitsluitend de scheidsrechtercommissaris kan ontbrekende kaartnummers van niet-leden opvragen. Individuele aanvragen worden niet in behandeling genomen. Belangrijk is dat u dit communiceert binnen de vereniging (website, clubblad).

Uitslagenformulier

 1. Hoe vul ik correct een uitslagenformulier in en waar kan ik deze vinden?

In de bijlage vindt u een voorbeeld van een correct ingevuld examenformulier. Alle niet correct ingevulde formulieren zullen niet in behandeling worden genomen. De examenformulier dienen in een bijlage per mail naar[email protected]worden gezonden. Ook ingescande examenformulieren of handgeschreven examenformulieren per post zullen niet in behandeling worden genomen.Klikhiervoor het uitslagenformulier.

 1. Wat is de unieke relatiecode en waar kan ik die vinden?
  De unieke relatiecode wordt automatisch aangemaakt wanneer een lid wordt ingevoerd in de elektronische ledenadministratie van de vereniging. De relatiecode bestaat uit 7 karakters, opeenvolgend: 2 letters, 2 cijfers, 2 letter en 1 cijfer. De code begint vrijwel altijd met een M of een L. Bijvoorbeeld MH75TF9. De unieke relatiecode kan ook in de elektronische ledenadministratie te vinden zijn onder het kopje "KNHB-nummer” of "Bondsnummer”. Dit verschilt per ledenadministratiesysteem.
 1. Wat is mijn verenigingsnummer?

Klikhiervoor een overzichtslijst van alle verenigingsnummers. Alle leden van eenzelfde vereniging hebben dus allemaal hetzelfde verenigingsnummer.In de bijlage vindt u de overzichtslijst van alle verenigingsnummers.

 1. Ouders of andere vrijwilligers willen fluiten, maar hebben geen unieke relatiecode. Kunnen zij nu wel een scheidsrechterskaart ontvangen?
  Zonder unieke relatiecode is het niet mogelijk een scheidsrechterskaart aan te vragen. De vrijwilligers kunnen in de ledenadministratie van de vereniging worden opgenomen, zodat ze een unieke relatiecode krijgen. Echter zodanig dat de vrijwilligers geen contributie aan de vereniging hoeven te betalen en de vereniging geen afdracht aan de bond hoeft te doen. Dit geldt overigens voor alle vrijwilligers.

 1. Wat is de minimum leeftijd voor aanvraag van scheidsrechterskaarten?
  Iedereen mag de cursus volgen en examen doen. Hier is geen leeftijdsgrens aan verbonden. Alle kaarten op het examenformulier worden geproduceerd en naar de vereniging gestuurd. Het is aan de vereniging om goed in te schatten of deze persoon klaar is voor het fluiten van een wedstrijd.

 1. Op welk adres ontvangt u de scheidsrechterskaarten?

In de bijlage treft u een overzichtslijst van alle adressen waar de scheidsrechterskaarten naar toegestuurd worden.

 1. Is het mogelijk om het adres voor het toesturen van de scheidsrechterskaarten te wijzigen?
  De scheidsrechterskaarten worden naar het secretariaat van de vereniging gestuurd. Tip: neem contact op met het secretariaat voor eventuele afspraken omtrent verdeling van de kaarten.
  Het is mogelijk om het adres voor het toesturen van scheidsrechterskaarten te wijzigen middels een mailtje naar[email protected]. Dit kan echter maar één keer per seizoen.
 1. Wat zijn de kosten voor de aanvraag van nieuwe of vervangende scheidsrechterskaarten?
  -
  De kosten voor de nieuwe scheidsrechterskaarten worden verrekend in de

kosten van het examen voor clubscheidsrechters.

- De kosten voor de aanvraag en productie van vervangende kaarten zijn€2,50.