BLT Algemene Informatie

Alweer enkele jaren geleden, in september 2010, is er een nieuwe hockeycompetitie van start gegaan op MHC Rosmalen speciaal voor vrouwen vanaf 30 jaar, de BLT-competitie. 

Wat is BLT?
Sinds september 2010 heeft MHC Rosmalen een nieuwe hockeycompetitie, de BLT (Busy Ladies Tuesday). Deze competitie is voor vrouwen vanaf 30 jaar, die graag het hockeyen willen combineren met werken en/of kinderen. De BLT staat voor gezellig hockeyen op dinsdagavond waarbij competitie wordt gecombineerd met de gezelligheid van het teamverband. De afgelopen jaren is gebleken dat deze competitie een absolute toegevoegde waarde heeft voor veel vrouwen. Want ondertussen spelen we met 13 teams en 240 dames op dinsdagavond een onderlinge competitie!

Is het wel serieus?
Het uitgangspunt is dat het een gezellige, maar zeker ook serieuze competitie is waarbij we verwachten dat men deze competitie even volwaardig ziet als een zondagcompetitie en voor sommigen eventueel een aanvulling is op de zondagcompetitie. Het niveau is ca 2e/3e (res) klasse.

De BLT organisatie, onderdeel van organisatie van MHC Rosmalen, neemt de planning en wedstrijdadministratie op zich.

Wat maakt het anders t.o.v. de reguliere competitie?
Het vindt plaats op dinsdagavond met vaste tijdstippen, ofwel van 20:00-21:00 ofwel van 21:00-22:00 uur, dit tijdstip wisselt per week per team. De wedstrijden worden altijd gespeeld op MHC Rosmalen, dus vaste reistijden. Maar ook altijd mogelijkheid voor een drankje na de wedstrijd.

Het seizoen wordt verlegd, we spelen van begin september tot eind november en van begin maart tot halverwege of eind juni. Kortom, in de wei met goed weer en gewoon sinterklaas op zondag. En niet onbelangrijk, de planning valt buiten de schoolvakanties om!

Hoeveel teams doen er mee?
We spelen een competitie met 13 teams, dit garandeert een goede planning met afwisseling in tegenstander. Doordat we op een vaste locatie spelen kunnen de teams elkaar ook onderling leren kennen. De teams die zich hebben aangemeld komen uit de gehele regio ‘s-Hertogenbosch.

Wat kost het?
Om goed verzekerd te zijn en gebruik te kunnen maken van de faciliteiten inclusief een goede keepers outfit per team, fluiters vanuit de club en bardiensten, bedraagt de contributie voor het gehele jaar € 210,00 pp. Hiervoor speel je 24 wedstrijden! Ook wordt vanuit de club voor fluiters gezorgd. Dus geen bardiensten en geen fluitbeurten. Voor het regelen van scheidsrechters wordt een extra bijdrage van € 12,50 gerekend.

Een eenmalige investering wordt verlangd in de vorm van een kledingsetje dat we samenstellen per team (ieder team krijgt zijn eigen kleur, ook om een serieuze uitstraling te geven aan de competitie). We staan overigens altijd open voor sponsoring in deze.


Veel voorkomende vragen:
Ik ben zwanger/ziek/geblesseerd gedurende het seizoen, moet ik toch mijn volledige contributie doorbetalen? 
Ja, helaas wel.

We hebben vaste invallers, hoe gaan jullie om met contributie voor deze mensen? 
Je moet je beseffen als team dat invallers niet verzekerd zijn. Invallers die met regelmaat invallen moeten om deze reden zich aanmelden als lid en dus ook contributie betalen.


Ik wil halverwege het jaar mee gaan doen met de BLT, hoeveel contributie moet ik betalen? De helft van de contributie.

Wanneer moet ik mijn lidmaatschap opzeggen?
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen worden er op gewezen dat dit vóór 1 mei dient te gebeuren, conform artikel 10, lid 2 Statuten MHC Rosmalen. De afmelding dient per mail gestuurd te worden naar: [email protected] Opzeggingen kunnen niet telefonisch afgehandeld worden. Afmelding ná 1 meibetekent dat er contributie over het volgende seizoen in rekening gebracht wordt. De ledenadministratie stuurt per mail altijd nog een bevestiging van de afmelding (bewaar deze goed indien contributie onverhoopt toch wordt afgeschreven). Geen bevestiging betekent dat de afmelding niet ontvangen is.

Kan ik een duo-lidmaatschap aangaan met iemand anders?
Nee, dit is helaas niet mogelijk, zie reden vraag 2.


Ik heb een sponsor die interesse heeft, wat zijn de mogelijkheden daarvoor? 
Neem hiervoor contact op met de BLT organisatie.

Hoe verloopt het aflasten van wedstrijden met slecht weer?
De aanvoerder van elk team is opgenomen in een groepswhatsapp, via deze weg wordt een afgelaste wedstrijd dinsdag rond 16u doorgegeven.

Waar kan ik mijn keepersspullen laten gedurende het seizoen, tijdens winterstop en na zomerstop?
In de lockers
 
Bij wie kan ik me aanmelden?

Groetjes en tot BLT!

Sietske van Schagen & Sabine Wilms