Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast

Lidmaatschap

Hartelijk dank voor je belangstelling in het lidmaatschap van MHC Rosmalen. Direct inschrijven kan door het invullen van het inschrijfformulier onder aan deze pagina. Heb je nog vragen over het lidmaatschap? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Inschrijfgeld:
Voor alle leden (m.u.v. ondersteunende leden) geldt een inschrijfgeld van € 55,-. Dit inschrijfgeld wordt geïncasseerd bij de eerste betaling van de contributie.

Het bestuur heeft besloten om vanaf 1 oktober 2008 de minimumleeftijd voor inschrijving vast te stellen op 5 jaar. Op dit moment hebben wij een accommodatie met vijf kunstgrasvelden die wij met ca. 1150 leden bespelen. 

Plaatsingsbeleid Jongste jeugd MHC Rosmalen
Momenteel is er voor zowel jongens als meisjes geen wachtlijst.

MHC Rosmalen heeft een plaatsingsbeleid geformuleerd voor de jongste jeugd. Dit plaatsingsbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 • Er is een open inschrijving tot een per seizoen vastgestelde datum (1 mei).
 • Indien er een plaats vrij komt in een leeftijdscategorie dan vindt er een weging plaats voordat er tot plaatsing wordt overgegaan. Hierbij gelden de volgende voorrangscriteria (voorrangsgroep):
  • Wachtlijstleden waarvan een ouder, broertje of zusje al lid is bij MHC Rosmalen. MHC Rosmalen is een familieclub. Om die reden hebben zoontjes, dochters, broertjes en zusjes van spelende leden een voorkeurspositie.
  • Wachtlijstleden die zich hebben aangemeld na een verhuizing en eerder actief zijn geweest binnen de hockeysport. Wanneer kinderen hockeyervaring hebben, zijn ze makkelijker te plaatsen in een bestaand team.
 • Indien het maximaal te plaatsen kinderen kleiner is dan het aantal kinderen in de ‘voorrangsgroep’ zal er geloot worden welke kinderen uit de ‘voorrangsgroep’ geplaatst worden.
 • Indien het maximaal te plaatsen kinderen groter is dan het aantal kinderen in de ‘voorrangsgroep’, worden alle kinderen uit de ‘voorrangsgroep’ geplaatst en zal er geloot worden uit de overige wachtlijstleden. Hierbij geldt het volgende criterium (woonplaatsgroep):
  • De wachtlijstleden uit Rosmalen (postcodes 5240-5249) én Empel (postcode 5236) gaan voor kinderen uit andere plaatsen.
 • Indien het nog te plaatsen aantal kinderen kleiner is dan het aantal kinderen in de ‘woonplaatsgroep’ zal er geloot worden welke kinderen uit de ‘woonplaatsgroep’ geplaatst worden.
 • Indien het nog te plaatsen aantal kinderen groter is dan het aantal kinderen in de ‘woonplaatsgroep’, worden alle kinderen uit de ‘woonplaatsgroep’ geplaatst en zal er geloot worden uit de overige wachtlijstleden.
 • Voor elke groep geldt: Kinderen die bij een voorgaande loting zijn uitgeloot hebben voorrang bij de loting.
MHC Rosmalen houdt zich het recht voor af te wijken van genoemde regeling, indien een situatie daarom vraagt.

Woensdagmiddag: Kabouterhockey
Voor kinderen van 3,5 tot 6 jaar bieden wij Kabouterhockey aan. De trainingen worden verzorgd door HockeyWerkt en vinden plaats op de woensdagmiddag. Het doel is om de kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met de hockeysport. Tevens is dit een mooie manier voor jonge kinderen om in teamverband te leren sporten en samen een hoop plezier te beleven onder leiding van een professionele trainer. Voor meer informatie en inschrijven: https://www.hockeywerkt.nl/kabouterhockey-funkey/

Duo lidmaatschap
Sinds seizoen 2023/2024 bieden we als extra lidmaatschapsvorm het Duo lidmaatschap aan voor de DDW en de reguliere senioren competities met uitzondering van de jong senioren. 
Hiervoor gelden een aantal voorwaarden: 
 • Duo-leden dienen een vast en bindend koppel te vormen (twee personen aan elkaar gekoppeld) in hetzelfde team. 
 • Maximaal twee duo's (dus vier personen) per team. 
 • Duo-leden mogen niet tegelijkertijd hetzelfde competitieduel spelen. 
 • Duo-leden kunnen aan een team worden toegevoegd wanneer het team minimaal 14 vaste leden heeft. 
 • Duo-leden betalen 70% van het reguliere contributiebedrag. 
 • Ieder Duo-lid dient zich afzonderlijk (individueel) aan te melden bij de ledenadministratie (via de website). 

Contributie 2023 / 2024
Categorie Leeftijdsgrenzen Lid Prestatietoeslag* T-lid Trim-lid/DDW DUO Inschrijfgeld
Senioren/30/45 Voor 1 oktober 25 jaar of ouder € 380 € 90
€ 160 € 195 70% van regulier  € 55
O25 Op 1 oktober ouder dan 18 jaar maar nog geen 25 jaar € 355 € 90
€ 160

€ 55
O18 Op 1 oktober ouder dan 16 jaar maar nog geen 18 jaar
€ 340 € 90
€ 45 (opleidingsteam)
160


€ 55
O16
Op 1 oktober ouder dan 14 jaar maar nog geen 16 jaar
€ 340
€ 90
€ 45 (opleidingsteam)
160


€ 55
O14
Op 1 oktober ouder dan 12 jaar maar nog geen 14 jaar
€ 295 € 90 
€ 45 (opleidingsteam)
€ 160


€ 55
O12
Op 1 oktober ouder dan 10 jaar maar nog geen 12 jaar
€ 295 € 90
€ 45 (opleidingsteam)
€ 160


€ 55
O10
Op 1 oktober ouder dan 9 jaar maar nog geen 10 jaar
€ 275
€ 160


€ 55
O09
Op 1 oktober ouder dan 8 jaar maar nog geen 9 jaar
€ 275
€ 160


€ 55
O08
Op 1 oktober jonger dan 8 jaar
€ 200
€ 160


€ 55
G-hockey
€ 100€ 55
Walking Hockey

€ 100€ 55
Ondersteunende leden
€ 130

*De prestatietoeslag vloeit voort uit extra kosten voor trainers en gebruik van het waterveld. Bij opleidingsteams zijn de geboden faciliteiten beperkter dan de prestatieteams, maar meer dan bij de breedteteams. 

Het is mogelijk om de contributie in drie termijnen te voldoen. Indien je hier gebruik van wilt maken, dien je dit voor 15 augustus aan te geven bij de ledenadministratie: [email protected]
De contributie wordt dan via automatische incasso afgeschreven in de maanden september, oktober en november.

Indien je de contributie in één termijn betaalt, wordt deze afgeschreven in oktober.

De maximale familiecontributie is €925,- Dit is exclusief het inschrijfgeld, zaalcontributie en alle toeslagen.

Automatische incasso is verplicht! Indien je bank- of gironummer niet bij ons bekend is, brengen we extra €10,00 administratiekosten per lid in rekening.

Besluit ledenvergadering oktober 2014:
Het innen van de contributie is, ondanks het groot aantal leden dat via incasso betaalt, een tijdrovend proces. Dit komt omdat veel incasso-opdrachten meerdere malen worden gestorneerd en daardoor onevenredig veel werk opleveren.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt de volgende maatregelen te nemen:
Oplopende administratiekosten worden extra (dus bovenop de contributie) in rekening gebracht bij iedere stornering en/of betalingsherinnering:
- €15 voor 2e stornering/herinnering per lid
- +€15 voor 3e stornering/herinnering per lid
- +€15 voor elke volgende opvolgactie + kosten van deurwaarder
 
In uitzonderlijke gevallen: we handhaven een discrete maatwerk betalingsregeling, mits proactief door lid aangevraagd bij de penningmeester voor 1 september.
 
Opzeggen van het lidmaatschap
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, wijzen we erop dat dit vóór 1 mei dient te gebeuren, conform artikel 10, lid 2 Statuten MHC Rosmalen.
De afmelding dient voor die datum per e-mail gestuurd te worden naar: [email protected]

Opzeggingen kunnen niet telefonisch afgehandeld worden. Afmelding ná 1 mei betekent dat er contributie over het volgende seizoen in rekening gebracht wordt.
De ledenadministratie stuurt per mail altijd nog een bevestiging van de afmelding. Geen bevestiging betekent dat de afmelding niet ontvangen is.

Ieder kind mag meedoen: Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught
Lid zijn van MHC Rosmalen is voor heel veel mensen een normale zaak. Toch zijn er in Rosmalen kinderen (4-18 jaar) die door de financiële situatie van de ouders niet overal aan mee kunnen doen.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind kan meedoen! Als ouders de contributie voor een kind zelf tijdelijk niet kunnen betalen, is er mogelijkheid tot financiële ondersteuning. Daarom werken wij samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught. Dat is een organisatie die ouders helpt bij het betalen van de contributie en andere kosten, zoals kleding en materialen.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur dient er een aanvraag te worden ingediend via een van de intermediairs van het Jeugdfonds. Deze zijn onder andere werkzaam in het onderwijs (bijvoorbeeld de directeur, IB-er of gymleerkracht), op de verschillende wijkpleinen en u kunt terecht bij Stichting Leergeld.

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de coördinator van Jeugdfonds Sport & Cultuur ’s-Hertogenbosch-Vught: Carmen Nijssen. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur op nummer: 06-15642732. Je kunt ook mailen naar [email protected]