Lidmaatschap

U kunt lid worden van MHC Rosmalen door het invullen van het inschrijfformulier onder aan deze pagina.

Indien u meer informatie wenst kunt u mailen naar [email protected]

Inschrijfgeld:
Voor alle leden (m.u.v. ondersteunende leden) geldt een inschrijfgeld van € 52,-.
Dit inschrijfgeld wordt geïncasseerd bij de eerste betaling van de contributie.

Het bestuur heeft besloten om vanaf 1 oktober 2008 de minimumleeftijd voor inschrijving vast te stellen op 5 jaar.
Op dit moment hebben wij een accommodatie met vijf kunstgrasvelden die wij met ca. 1.380 leden bespelen. Gezien deze bezetting is er voor meisjes een (lange) wachtlijst.


Plaatsingsbeleid Jongste Jeugd MHC Rosmalen
 
MHC Rosmalen kent de afgelopen jaren een grote groei in het aantal jeugdleden. Dit seizoen is het aantal leden dat op zaterdag wedstrijden speelt zo groot dat de limiet van de veldcapaciteit echt bereikt is voor het huidige aantal jeugdteams. Omdat er op de zondagochtend nog wel voldoende veldcapaciteit was, zijn er sinds enige tijd zondagochtend trainingsteams voor meisjes en jongens(E-spelers en F-spelers) gestart.
Ondanks dit initiatief moeten er helaas ook komend jaar weer kinderen teleurgesteld worden, omdat er maar een beperkt aantal kinderen geplaatst kan worden. MHC Rosmalen heeft een plaatsingsbeleid geformuleerd voor de jongste jeugd. Dit plaatsingsbeleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
 
 • Er is een open inschrijving tot een per seizoen vastgestelde datum (1 mei).
 • Indien er een plaats vrij komt in een leeftijdscategorie dan vindt er een weging plaats voordat er tot plaatsing wordt overgegaan. Hierbij gelden de volgende voorrangscriteria (voorrangsgroep):
  • Wachtlijstleden waarvan een ouder, broertje of zusje al lid is bij MHC Rosmalen. MHC Rosmalen is een familieclub. Om die reden hebben zoontjes, dochters, broertjes en zusjes van spelende leden een voorkeurspositie.
  • Wachtlijstleden die zich hebben aangemeld na een verhuizing en eerder actief zijn geweest binnen de hockeysport. Wanneer kinderen hockeyervaring hebben, zijn ze makkelijker te plaatsen in een bestaand team.
 • Indien het maximaal te plaatsen kinderen kleiner is dan het aantal kinderen in de ‘voorrangsgroep’ zal er geloot worden welke kinderen uit de ‘voorrangsgroep’ geplaatst worden.
 • Indien het maximaal te plaatsen kinderen groter is dan het aantal kinderen in de ‘voorrangsgroep’, worden alle kinderen uit de ‘voorrangsgroep’ geplaatst en zal er geloot worden uit de overige wachtlijstleden. Hierbij geldt het volgende criterium (woonplaatsgroep):
  • De wachtlijstleden uit Rosmalen (postcodes 5240-5249) én Empel (postcode 5236) gaan voor kinderen uit andere plaatsen.
 • Indien het nog te plaatsen aantal kinderen kleiner is dan het aantal kinderen in de ‘woonplaatsgroep’ zal er geloot worden welke kinderen uit de ‘woonplaatsgroep’ geplaatst worden.
 • Indien het nog te plaatsen aantal kinderen groter is dan het aantal kinderen in de ‘woonplaatsgroep’, worden alle kinderen uit de ‘woonplaatsgroep’ geplaatst en zal er geloot worden uit de overige wachtlijstleden.
 • Voor elke groep geldt: Kinderen die bij een voorgaande loting zijn uitgeloot hebben voorrang bij de loting.
 
MHC Rosmalen houdt zich het recht voor af te wijken van genoemde regeling, indien een situatie daarom vraagt.
 

Contributie 2019/ 2020
Categorie Leeftijdsgrenzen Lid Prestatietoeslag* T-lid Trim-lid BLT Inschrijfgeld
Senioren Voor 1 oktober 21 jaar of ouder € 332 € 62 € 131 € 163 € 206 € 52
Jong Senioren Op 1 oktober ouder dan 18 jaar maar nog geen 21 jaar € 305 € 62 € 131

€ 52
Junioren A Jeugd Op 1 oktober ouder dan 16 jaar maar nog geen 18 jaar
€ 293 € 62
€ 131


€ 52
Junioren B Jeugd
Op 1 oktober ouder dan 14 jaar maar nog geen 16 jaar
€ 293 € 62
€ 131


€ 52
Junioren C Jeugd
Op 1 oktober ouder dan 12 jaar maar nog geen 14 jaar
€ 248 € 62 (1e lijn)
€ 41 (2e lijn)
€ 131


€ 52
Junioren D Jeugd
Op 1 oktober ouder dan 10 jaar maar nog geen 12 jaar
€ 248 € 62 (1e lijn)
€ 41 (2e lijn)
€ 131


€ 52
Mini's E en F Jeugd Op 1 oktober jonger dan 10 jaar
€ 234
€ 131

€ 52
G-hockey
€ 97€ 52
Ondersteunende leden
€ 128

*De prestatietoeslag is bedoeld voor de prestatieteams (Dames 1, Heren 1, JA1, MA1, JB1, MB1, JC1, MC1, JD1, MD1). Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 29 mei 2012 is deze prestatietoeslag goedgekeurd. De 2e lijnstoeslag is goedgekeurd tijdens de ALV van 2 oktober 2017.

Het is mogelijk om de contributie in drie termijnen te voldoen. Indien u hier gebruik van wilt maken, dient u dit voor 15 augustus aan te geven bij de ledenadminstratie: [email protected]
De contributie wordt dan via automatische incasso afgeschreven in de maanden oktober, november en januari.
Indien u de contributie in een termijn betaalt, wordt deze afgeschreven in oktober.

De maximale familiecontributie is €800,- Dit is exclusief de prestatietoeslag en zaalhockeycontributie.

Automatische incasso is verplicht! Indien uw bank- of gironummer niet bij ons bekend is, brengen we extra €10,00 administratiekosten per lid in rekening.

Besluit ledenvergadering oktober 2014:
Het innen van de contributie is, ondanks het groot aantal leden dat via incasso betaalt, een tijdrovend proces. Dit komt omdat veel incasso-opdrachten meerdere malen worden gestorneerd en daardoor onevenredig veel werk opleveren.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt de volgende maatregelen te nemen:
Oplopende administratiekosten worden extra (dus bovenop de contributie) in rekening gebracht bij iedere stornering en/of betalingsherinnering:
- €15 voor 2e stornering/herinnering per lid
- +€15 voor 3e stornering/herinnering per lid
- +€15 voor elke volgende opvolgactie + kosten van deurwaarder
 
In uitzonderlijke gevallen: we handhaven een discrete maatwerk betalingsregeling (maar met de aanscherping), mits pro-actief door lid aangevraagd bij de penningmeester voor 1 september.
 

Opzeggen van het lidmaatschap
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen worden er op gewezen dat dit vóór 1 mei dient te gebeuren, conform artikel 10, lid 2 Statuten MHC Rosmalen.
De afmelding dient per mail gestuurd te worden naar:[email protected]

Opzeggingen kunnen niet telefonisch afgehandeld worden.
Afmelding ná 1 mei betekent dat er contributie over het volgende seizoen in rekening gebracht wordt.
De ledenadministratie stuurt per mail altijd nog een bevestiging van de afmelding. Geen bevestiging betekent dat de afmelding niet ontvangen is.